Overige hardware

Routers

Er is een grote groep (wireless) routers die gebruik maakt van linux als opererating systeem. De bekendste hiervan is ongetwijfeld de linksys wl54gl.Op veel van die systemen kun je naast de officiële firmware ook nog gebruik maken van een echte vrij linux firmware.

Hieronder een overzicht op het gebied van diverse linux gebaseerde routers en alternatieve firmware voor die routers.

  • openwrt - Openwrt is de distributie voor linux wireless routers.

NAS Systemen

Network attached storage (NAS) systemen zijn computers die bedoeld zijn om diskruimte over het netwerk te delen. Een groot aantal van die systemen draait al linux. Verder zijn er voor een aantal van die systemen vrije firmware's te krijgen.

Hieronder een overzicht op het gebied van diverse linux gebaseerde nas systemen en alternatieve firmware voor die systemen.

  • nslu2-linux - Alternatieve firmware voor de nslu2 en een aantal andere systemen.

Mobiele telefoons

Spelconsoles

  • gpark - De Open Source Game handheld

MP3-spelers

Over Linux en Audio valt er veel te vertellen, maar hier beperken we ons tot iets dat voor de meeste mensen van belang is, namelijk hun mp3-speler - en Linux.

De meeste mp3-spelers zijn zogenaamde USB-mass storage devices, en deze worden probleemloos herkend door modernere linux-systemen (kernel 2.6). Via een file-manager is alles heen en weer te slepen en de muziekprogramma's ondersteunen dit ook aan alle kanten. Voor de langzamere USB1.1 systemen is het raadzaam om wat geduld te oefenen en de speler via 'Veilig verwijderen' netjes de overdracht af te laten sluiten (wat overeenkomt met een umount, eventueel voorafgegaan door een 'sync').

De populaire iPod is problematisch omdat Apple deze levert als een 'produkt' dat gecombineerd geleverd wordt met iTunes. En iTunes wordt door Apple niet geport naar Linux. Onder Linux wordt de iPod (muziekuitwisseling, etc) wel ondersteund dor een aparte library (gtkpod), en onder andere het KDE-muziekprogramma 'amarok' kan er goed mee overweg.

Voor Linuxgebuikers is het vaak erg prettig om het deel van hun muziekverzameling dat vastgelegd is in .ogg of .flac - formaat ook af te kunnen spelen met hun 'mp3'-speler. En dat is mogelijk! Een aantal fabrikanten maakt apparaten die dit ondersteunen. Dit zijn meestal de betere apparaten, maar het zijn niet de goedkoopste. Bij deze een korte (maar niet uitputtende) lijst:

Samsung
iAudio
iRiver
Meizu